کد اثر : ZG1ES140X140U15

عین الدین صادق زاده
متولد ۱۳۴۴، بابلسر، ایران

دریافت مدرک کارشناسی گرافیک از دانشگاه شهید رجایی

دریافت مدرک کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

دریافت مدرک دکترای از دانشگاه شهید رجایی تهران

عین‌الدین صادق‌زاده هنرمند خوشنویس و عضو هییت علمی دانشگاه می باشد. او مدرس دانشکده هنرهای زیبای تهران و انجمن خوشنویسان ایران است. او تا کنون در حراج ها و موزه های مختلفی شرکت داشته است و نمایشگاه های مختلف گروهی و انفرادی متعددی برگزار کرده است.

Home
Artists
Shop
Account
Search