یالمار هاگلستام (Hjalmar Hagelstam) نقاش و مجسمه ساز کلاسیک است که در آکادمی هنر فلورانس،‌ زیر نظر هنرمند مشهور جهان Odd Nerdrum در نروژ،‌مجسمه سازی را آموخته است. Hjalmar در کنار نقاشی،‌ مجسمه سازی را در Ateljee Espoo تدریس کرده است. Hjalmar از آثار خود از استادان قدیمی مانند رامبراند و تیزیانو و همچنین از بزرگان جدیدتر مانند اندرو وایت و معلمش Odd Nerdrum الهام گرفته است. مضامینی مانند بی زمانی،‌ درام مبتنی بر سرنوشت انسان و سرزندگی در هسته آثار Hjalmar قرار دارند.

آثار این هنرمند

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH67X83U13

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH130X95U12

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH36X45U11

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH50X41U10

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH31X34U09

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH36X44U08

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH46X40U07

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH38X44U06

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH150X175U05

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH68X75U04

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH51X60U03

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH28X40U02

رنگ روغن روی بوم
Clear

یالمار هاگلستام

کد اثر : ZG1HH135X125U01

رنگ روغن روی بوم
Clear
Home
Artists
Shop
Account
Search