کد اثر : ZG1MA70X100U01

مسعود عربشاهی (۱۳۱۴-۱۳۹۸) نقاش، مجسمه‌ساز و از هنرمندان پیشرو در هنر معاصر ایران است که در آثارش ترکیبی موفق از هنر انتزاعی مدرن و هندسه‌ی سطح و خط در معماری سنتی ایرانی را به‌نمایش گذاشته است. آثار عربشاهی را از جهت تلفیق شیوه‌های مدرن و سنتی در زمره‌ی هنر سقاخانه‌ دانسته‌اند؛ هرچند که استفاده از مضامین و عناصر سنتی به‌طور مستقیم در آن‌ها دیده نمی‌شود. مسعود عربشاهی در تهران متولد شد. در نوجوانی هنر را از محمود اولیا و بعدها در هنرستان هنرهای زیبا زیر نظر شکوه ریاضی آموخت.

Home
Artists
Shop
Account
Search