کد اثر : ZG1MA200X150U05

محمود آزادنیا
محمود آزادنیا (نقاش و کاریکاتوریست) در سال 1365 در مشهد متولد شد.

نقاشی رو از سال ۷۹ زیر نظر پدر آغاز کرد و کاریکاتور رو از سال ۸۶ زیر نظر محسن اسدی در حوزه هنری شروع کرد.

برگزاری چندین نمایشگاه فردی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی.

همكاري با روزنامه شهرآرا،روزنامه جام جم،روزنامه خبر،ماهنامه كيهان كاريكاتور،ماهنامه ايران كارتون،ماهنامه تاك.

مدیر هنری نشریه تاک …

Home
Artists
Shop
Account
Search