کد اثر : ZG2AM70X38U05

علی ملک
علی ملک متولد فروردین 1355 در تهران است. ملک هنرمندی خودآموخته است که از سال 1383 در پی یک اتفاق ساده به هنر مجسمه‌سازی روی آورد. او جوانی را در مسیر ورزش و سینما گذراند. علی ملک در سال 1375 در انجمن سینمای جوان در زمینه سینما تحصیل کرد.روزی در پی آشنایی با یک کتابفروشی و نقاشی اتفاقی از یک سگ، استعدادش شناخته شد و سپس از این طریق به عنوان تصویرگر با انتشاراتی مشغول به کار شد. در ادامه چندان به این هنر علاقه نداشت در نتیجه بعد از آشنایی با هنر مدرن و پست مدرن به صورت مستقل به مجسمه‌سازی پرداخت. او در ادامه وارد انجمن نقاشان شد و راه خود را به نحوی غریزی طی کرد.
Home
Artists
Shop
Account
Search