کد اثر : ZG1YG110X175U02

یحیی گمار
یحیی گمار کوزه‌ها را ظرفی از درون ما و رنگ‌ها را خاک ما می‎‌داند. یحیی گمار را با نگاه به آثاری که نمادهای سنتی و البته سیری طولانی را برای خلق طی کرده، می‌توان شناخت. گام‌های پرتأمل در خلق هر اثر او که ریشه در ادبیات و تاریخ دارند، مخاطب را از هیاهوی جهان پرسرعت و حتی هنرهای این‌چنینی دور و به وقفه‌ای مطلوب دعوت می‌کند.
Home
Artists
Shop
Account
Search