کد اثر : ZG1VK34X45U06

واحد خاکدان
واحد خاکدان (متولد ۱۳۲۹، تهران) دارای دیپلم هنرستان هنرهای زیبای تهران و لیسانس معماری داخلی دانشکده هنرهای تزئینی است.

بیش‌ از همه با نقاشی‌هایی شناخته می‌شود که از اتاقی متروک با انبوهی از اشیاء قدیمی و درهم‌ریخته‌ تصویر کرده است. موضوع اصلی آثار خاکدان ناپایداری زمان، اشیاء و انسان‌هاست و او به جزئیات زندگی که انسان به آن‌ وابسته است اما از بین خواهد رفت، توجه زیادی دارد. تجربه‌ی مهاجرت، تأثیر زیادی بر هنر خاکدان گذاشته است.

Home
Artists
Shop
Account
Search