کد اثر : ZG2SS40X40X130U01

سامان شادانلو(ایلخان)
سامان شادانلو با نام هنری ایلخان فعالیت هنری خود را به صورت خود آموز از نوجوانی شروع کرد و در حال حاضر با فلزات دور ریز و ضایعات صنعتی مجسمه سازی میکند.

او در چندین نمایشگاه در ایران و خارج از کشور شرکت داشته.

Home
Artists
Shop
Account
Search