کد اثر: ZG1MS121X142U01

محسن سهیلی
محسن سهیلی نقاش منظره ساز ایرانی است. وی پس از تحصیلات مقدماتی زیر نظر استاد کمال الملک به فراگیری نقاشی پرداخت. وی به وین اتریش سفر کرد و به مطالعه آثار هنرمندان برجسته جهان زد و پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و آثاری متاثر از مطالعاتی در طبیعت بی جان ، مناظر ، چهره سازی‌ها و نقاشی خیالی پدید آورد. وی از سوی وزارت فرهنگ نشان هنر را دریافت کرد. سهیلی بازنشسته وزارت کشاورزی و ورزشکار بود. او در نقاشی ابتدا به کلاسیک و بعد ناتورالیسم روی آورد
Home
Artists
Shop
Account
Search