کد اثر : ZG1MD70X50U01

محسن دایی نبی

متولد 1352 در تهران است. وی با خوشنویسی پا به عرصه هنر گذاشت و در شانزده سالگی به درجه ممتاز انجمن خوشنویسان ایران دست یافت.تحصیلات دانشگاهی اش در رشته گرافیک و کارشناسی ارشد پژوهش هنر بوده است.تا کنون هجده نمایشگاه انفرادی و حدود شصت نمایشگاه جمعی داخلی و برون مرزی را در کارنامه هنری خود داشته است. وی عضو انجمن طراحان گرافیک ایران و عضو انجمن خوشنویسان ایران می باشد و در نقاشیخط، صاحب سیاق است.

در زمینه شعر و موسیقی نیز آثار منتشر شده ای دارد.

Home
Artists
Shop
Account
Search