کد اثر : ZG1MK180X130U01

محمد خلیلی
محمد خلیلی، مدرس، نقاش و چاپگر معاصر در سال 1350 در تربت جام متولد شد و در مقطع كارشناسی نقاشی دانشکده هنرهای زیبای تهران (1383) و کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه شاهد تهران (1388) تحصیل کرد. هم‌زمان، نزد اساتیدی چون جواد حمیدی، جعفر روحبخش، مهدی حسینی و محمد ابراهیم جعفری آموزشِ هنر دید.
Home
Artists
Shop
Account
Search