کد اثر : ZG1MV80X90U01

مهدی ویشکایی
مهدی ویشکایی از پیشگامان هنر نوگرای ایران است. عمده‌ی شهرت او به‌خاطر تابلوهایی است که از طبیعت‌ بی‌جان و تک‌چهره‌‌‌ها ساخته. آثار او از حیث سبکی در میان نقاشی آکادمیک و نقاشی مدرنیستی قرار می‌گیرند و حاوی شمه‌هایی از نقاشی پست‌امپرسیونیستی و اکسپرسیونیستی هستند.
Home
Artists
Shop
Account
Search