کد اثر : ZG2LA10X10U05

لیلا علی خانی
لیلا علی خانی متولد 1352 در تهران است. او دارای کارشناسی نقاشی ایرانی از دانشگاه صنایع دستی ایران وابسته به سازمان میراث فرهنگی.صنایع دستی و گردشگری است.
Home
Artists
Shop
Account
Search