کد اثر : ZG1HE30X30U05

حسین احصایی

حسین احصایی نقاش و خوشنویس متولد 1361 در تهران می باشد و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای تجسمی کرج است.

آثار او خط نقاشی است و در محضر اساتیدی همچون هانیبال الخاص و سید جمال الدین خرمی نژاد حضور داشته است. او در چندین نمایشگاه گروهی شرکت داشته و یک انفرادی در نگار خانه نگر برگزار کرده است.

تمرکز خط های حسین احسایی ایجاد حس انرژی و روح از طریق رنگ، ترکیب، خط و شکل بوده است. انرژی می تواند بلند و قدرتمند یا آرام و ظریف باشد. او بیشتر علاقه مند به کنار هم قرار دادن رنگ ها و بررسی چگونگی تأثیر لایه ها بر یکدیگر است.

Home
Artists
Shop
Account
Search