کد اثر : ZG1HS145X175U02

حامد صدرارحامی
نقاشی‌های صدرارحامی در زمره‌ی هنر نئوسوررئالیستی جای می‌گیرند. آثار صدر ارحامی آشکارا وام‌دار میراث هنرمندانی همچون سالوادور دالی و رنه مگریت است؛ اگرچه در برخی از تابلوهایش می‌کوشد با افزودن عناصر صوری نگارگری، پیوندی میان سنت‌های هنر ایرانی و شیوه‌های نوین نقاشی پدید آورد. همین نکته او را در رده‌ی نقاشان نوسنت‌گرا نیز قرار می‌دهد. این نقاش معاصر در شهر اصفهان متولد شد.

صدر ارحامی مدتی سرپرستی گروه نقاشان مهرفام را برعهده داشته و عضو گروه هنری ایماژ بوده است. سال ۱۳۸۹ فیلم مستندی درباره‌ زندگی و آثار این هنرمند ساخته شد. سال ۱۳۹۳ آثار او در نمایشگاهی گروهی با عنوان «نوسنت‌گرایی» در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران نیز به نمایش درآمد.

اولین حضور آثار صدر ارحامی در حراج‌ها در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) در سومین دوره‌ی حراج تهران رقم خورده است. آثار او تا سال ۲۰۲۱، مجموعاً ۵ مرتبه در حراج‌های داخلی و بین‌المللی حضور یافته و ۱۰۰ درصد آثارش به فروش رسیده است. گران‌ترین اثر این هنرمند در حراجی‌ها تا سال ۲۰۲۱ در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ در خانه‌حراج کریستیز (هنر معاصر و مدرن ترک، ایرانی و عرب) به قیمت ۳۷۵۰۰ دلار چکش خورده است. و جالب است بدانید صدر ارحامی جوان ترین هنرمند شرکت کننده در هجدهمین حراج کریستیز بود و اثر او به سه برابر تخمین کمینه به فروش رسید.

Home
Artists
Shop
Account
Search