کد اثر : ZG1HF60X200UO4

هادی فدوی
محمدهادی فدوی، متولد ۱۳۳۸، اراک، ایران

فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی

محمد هادی فدوی نقاش و طراح صحنه سینما، عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران و عضو انجمن طراحان فیلم و سریال ایران می باشد.در آثار نقاشی خود در تلاش است تا بتواند ما بین محتوای موتیف های سفالینه های باستانی و مینیاتورهای ایرانی و هنر معاصر ارتباط برقرار کند. او برای این منظور از تکنیک های مختلف و رنگ‌هایی مثل فیروزه‌ای یا پرشین بلو ، سبز و رنگ خاک استفاده می کند.

خیال یکی از ارکان اصلی آثار وی محسوب می شود.او در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی از جمله جنوا ایتالیا ۲۰۱۵، Contemporary art و دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایارن مدعو اسفند ۸۶ و چندین آرت اکسپو شرکت داشته است. فدوی همچنین در نگار خانه ارشا ۱۳۷۳ ،نگارخانه صدر ۱۳۷۷، گالری کارنامه ، گالری نار ۱۳۸۸ و ارت سنتر ۱۳۹۳ نمایشگا های انفرادی خود را برگزار کرده است.او در مستر کلاس و ورک شاپ مسکو با هماهنگی بخش فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) نیز شرکت داشته است.

Home
Artists
Shop
Account
Search