کد اثر : ZG2AF77X41U01

امیرشاهرخ فریوسفی
اميرشاهرخ فريوسفي درسال 1344 درخانواده اي هنرمند در تهران بدنياآمد .وي پس از دريافت ديپلم متوسطه ، وارد انجمن خوشنويسان شد و دردوره هاي متوسط و خوش را تحت نظر استاد كيخسرو خروش گذرانيد . و دوره عالي و ممتاز را با راهنمايي استاد محمد علي گرجستاني به پايان رسانيد و درخط شكسته از سرمشق هاي استاد عباس رفيعي فراهاني استفاده كرد . فريوسفي ازهمان دوره ازآثار متنوع استاد محمد باقر آقا ميري درنگارگري و تذهيب سرمشق گرفت . وي ازسال 1373 تا كنون مسئوليت معاونت هنرستان هنرهاي تجسمي پسران رابر عهده دارد . امير شاهرخ فريوسفي داراي ده سال سابقه تدريس درهنرستان كمال الملك ،‌فرهنگسراي انديشه و چند آتليه خصوصي است . وي از سال 1376 تا كنون در نمايشگاهها و همايش هاي متعددي شركت كرده است. امير شاهرخ فريوسفي درحال حاضر نايب رييس انجمن نگارگري ايران است.
Home
Artists
Shop
Account
Search