کد اثر : ZG1AA160X200U08

علیرضا آسانلو
علیرضا آسانلو متولد 1353، شهر ری.

وی همانند دیگر هنرمندان از کودکی پی به استعداد خویش در زمینه ی هنر به خصوص نقاشی و مجسمه سازی برد و در پی رشد و تعالی خود در هنر هر آنجا که می توانست بیاموزد حضور داشت.علاقه ی وی به هنر در حوزه ی فیگوراتیو، باعث شد تا بیش از ده سال به آموزش آکادمیک هنر در این زمینه، نزد استادان بنام بپردازد و آثار شاخصی پدید آورد.در حیطه ی نقاشی و طراحی و مجسمه، بیش از ده نمایشگاه انفرادی وجمعی داشته که هیچکدام برای فروش ارائه نشده است و تاکید هنرمند بر مضامین ارزشی یعنی زندگی به عنوان اصلی ترین موضوع و انسان، عالی ترین پرسوناژ برای پرداختن بوده است و ثمره ی این تلاش، سه نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی بوده است.در حوزه ی مجسمه سازی، شاخص ترین آثار وی، ساخت مجسمه های فیگوراتیو مفهومی با بیانی منحصر به فرد ارائه شده است .
علیرضا آسانلو در ادامه ی فعالیت های خود به موضوعات اجتماعی، انسانی و زندگی در فضای معاصر می پردازد.
Home
Artists
Shop
Account
Search