در اعماق نگاه نقاش، شکافی عمیق نهفته است، انعکاسی از تقابل تاریخ و عصر معاصر.

گویی هر ضربه قلم مو، تلاشی برای التیام این شکاف است، روایت تصویری از داستانی که در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شده بود.

سبک هنری حامدصدرارحامی

آثار حامد صدر ارحامی سرشار از تضاد است، تضاد میان سنت و مدرنیته، میان تاریکی و روشنایی، میان امید و ناامیدی.

هر اثر او حرف های زیادی برای گفتن دارد، داستانی از فراز و نشیب‌های زندگی، از عشق و از دست دادن، از امید و ناامیدی. رنگ‌های تیره و غم‌انگیز در کنار رنگ‌های روشن و شاد به کار گرفته می‌شوند تا عمق این تضاد را به نمایش بگذارند.

آثار هنری حامد صدر ارحامی

خطوط شکسته و خشن در کنار خطوط صاف و ظریف نقش می‌بندند تا گذر زمان و زوال را تداعی کنند.

او در تلاش است تا با آثار خود، پل ارتباطی میان گذشته و حال برقرار کند.

آثار او دعوتی است به تأمل و تفکر.

او از مخاطب می‌خواهد که چشمان خود را باز کند و جهان را به گونه‌ای دیگر ببیند.

او می‌خواهد که ما درک کنیم که گذشته و حال به هم پیوسته‌اند.

نقاشی‌های این هنرمند منعکس‌کننده روح زمانه هستند. آنها چالش‌ها و تضادهای عصر حاضر را به تصویر می‌کشند و به ما یادآوری می‌کنند که در دنیایی در حال گذر زندگی می‌کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Home
Artists
Shop
Account
Search